български

тази страница е обобщение на това, което ще намерите на френски език в сайта.

Европа

Новото обединение NUPES включва всички партии и формации на левицата. Тя е основана на принципите на изслушването, сблъсъкът на идеи и компромисът между различните страни. По отношение на Европа, централна тема на тази предизборна кампания, нещата за нас са ясни, въпреки привидно несъвместимите позиции.

 

Факти: Европейският съюз е жизнено важна институция, която е особено ценна за Франция и французите. Неоспоримите му достойнства включват: поддържането на мира между страните членки, задълбочаване на сътрудничеството между тях и формиране на значителна нормативна и икономическа сила.

 

Наблюдения: Въпреки всичко Европа твърде често слугува на неолиберални, консервативни и продуктивистки интереси, далеч отдалечени, дори противоречащи на императивите на извънредната екологичната и социална ситуация. Европа трябва да бъде поставена в услуга на екологичните и социалните усилия! Това ще се случи – с помощта на реформи на общата селскостопанска политика, на европейските институции, на бюджетните правила и законите за конкуренцията:

 

 • правилото за 3% дефицит не позволява амбициозни инвестиции. Плановете за възстановяване свързани с икономически кризи, като тази, предизвиканата от COVID-19, не трябва да бъдат обвързани с изискването за структурни реформи в полза на политиките за икономии
 • статутът на „командирован работник“ има последици за защитата на работниците
 • различните споразумения за свободна търговия крият рискове за околната среда, работниците както и за здравето на потребителите: те изискват внимателно наблюдение и пълно прекратяване, ако са несъвместими с нашите икономически и социални цели
 • приватизацията и либерализацията на доставчиците на електроенергия EDF и Engie (бившата GDF) сложи край на енергийния ни суверенитет и конкуренцията между доставчиците на енергия доведе до увеличение на цените с най-малко 60%. Либерализацията на обществените услуги трябва да се преосмисли и да доведе поне до замразяване на цените от ЕС, за да се предотвратят спекулациите на компании, които правят неприлични печалби от повишените цени
 • отварянето на железопътния транспорт за пазарната конкуренция крие значителни рискове, като понижаването на качеството на обществените услуги по нерентабилни и малко използвани линии, които обаче са жизненоважни за мобилността на хората в селските райони

 

Методът: понятието на непокорство (désobéissance) е демонизиран, сякаш Франция изведнъж опитва късмета си изцяло сама. Това не е така и ние никога няма да обърнем гръб на европейския проект. Въпреки това искаме да създадем баланс на силите, който ще позволи на Европейския съюз да продължи напред в посока на социален и екологичен прогрес. Все пак европейските договори позволяват излизане извън рамките на общите правила, ако се окажат неподходящи. По здравни, екологични, социални или политически причини имаме пълното право да бъдем „всезнайци“ – и ще направим това, за да се борим срещу кризите на нашето време. Точно като други държави-членки, които от своя страна се отклоняват едностранно и без оправдание от общите правила без страх от последствия. Дори да отклоним поглед от Унгария или Полша, които многократно пренебрегват европейските правила, Германия например се отклонява от европейските правила за пазарна конкуренция в сектора на питейната вода – следователно не се подчинява на общите правила.

 

Така и Франция желае да се отклони от някои безполезни правила, за да се справи с големите екологични и социални реформи. Например следните:

 

 • забраната за употребата на глифозат и продукти за растителна защита, вредни за човешкото здраве, биоразнообразието и здравето на почвите;
 • доколкото е възможно, повторно национализиране на енергийни компании в Европа (включително EDF), за да се започне цялостен екологичен преход
 • преоценка на свободното движение на капитали за подпомагане на борбата с данъчните измами
 • хармонизирането на прякото корпоративно данъчно облагане за борба с данъчния дъмпинг
 • инвестиционни планове, които отговарят на екологичните и социалните предизвикателства, включително пълната отмяна на Споразумението за стабилност (което налага правилото за 3% дефицит), което представлява неолиберален инструмент за строги икономии и предотвратява необходимите социални и екологични инвестиции
 • да сложи край на неравнопоставеното положение на командированите работници
 • европейска минимум за социалните права и възходящо изравняване на нашите социални системи
 • да приложи клаузата „l'Européenne la plus favorisée“, за да изравни правата на жените в Европа

 

Съществуват инструменти и методи, за да бъде чут гласът ни, преди всичко

 

 • използване на правото на вето на Франция в съответните области
 • конструктивно въздържане (съответно чл. 31 от Договора за Европа)
 • формиране на проектно мнозинство в Европейския парламент за вот на недоверие към Европейската комисия, ако тя не отговори на исканията на парламента
 • изграждането и задълбочаването (или засилването) на нови сътрудничество с държавите-членки, които желаят това, в социалната, екологичната, културната, образователната или научната област (в продължение на програми като програма Еразъм или индустриални партньорства като напр. Airbus)
 • Насърчаване на ангажираността на гражданите в европейското гражданско общество, по-специално чрез активна подкрепа за създаването на постоянен механизъм за консултации с европейските институции.

 

Нашата програма се основава на желанието за многостранно сътрудничество:

 

 • нашите международни ангажименти в сферите на климата и труда трябва да произвеждат по-високи стандарти
 • достъпът до вода трябва да стане основно право за всички европейци
 • възходящата хармонизация на екологичните и социалните правила трябва да допуска необходимите отклонения
 • обсъждането на амбициозни директиви за фискална прозрачност на мултинационалните корпорации трябва да продължи в съответствие с ангажирани усилия на глобално ниво
 • трябва да се постигнат екологичните цели на Франция, определени от ЕС в областта на климата и замърсяването на въздуха и почвата. Европейският съюз трябва да се цели дори по-високо в съответствие с препоръките на IPCC
 • Предложението за директива, внесено от Европейската комисия на 9 декември 2021 г., която предписва статут на работник за служителите на дигиталните платформи, е амбициозно и трябва да бъде подкрепено

 

Този проект ще бъде от полза за Европа. Доброто здраве на Франция представлява крайъгълен камък за Европейския съюз, както и за една по-екологична и социална Европа, и е от полза за благосъстоянието на всички европейски граждани.

 

Ние също така ще отблъснем атаките срещу нашите основни свободи, особено тези повети от Унгария и Полша, които са в нашия 7-ми избирателен район в чужбина.

 

И накрая, ние настояваме за незабавно и безусловно изтегляне на Русия от окупираните територии в Украйна (включително Кримския полуостров). Ние осъждаме най-категорично това нахлуване и многобройните военни престъпления, докладвани от Украйна, извършени от Владимир Путин и неговите генерали. Настояваме военнопрестъпниците, които и да са те, да бъдат изправени пред международен съд. Призоваваме всички страни в този конфликт да спазват международното право и особено неотдавнашните препоръки на ООН относно глобалната продоволствена сигурност, за да се предотврати глада през следващите месеци.